Saviugdos Mokykla Sėkmė - tai Tavo pasirinkimas Seminarai, saviugda, motyvacija ir sėkmė


Verslo mokymai

Seminarų verslui projektas atsirado planuotai ir tikslingai. Esame įgyję nemažai patirties organizuodami atvirus seminarus, kuriuose dalyvauja įvairiausių sričių ir profesijų atstovai,  įmonių darbuotojai ir jų vadovai, todėl turime pakankamai daug verslo klientų, su kuriais palaikome tęstinius ryšius ir teikiame jiems konsultacijas. Jaučiamės esantys kompetetingi ir atsakingi savo srities specialistai, todėl norime ir galime pasidalinti žiniomis bei patirtimi ir su Jūsų įmone bei padėti išspręsti Jūsų verslo problemas.

Seminarus verslui teikiame remdamiesi  organizacijos situacijos įvertinimu, ištirdami organizacijoje egzistuojančias problemas ir sukurdami ir įdiegdami Jums reikiamus sprendimus. Mokymo procesas apima ne tik atskirų darbuotojų įgūdžių, bet ir pagrindinių valdymo principų, struktūrų bei procesų tobulinimą bei keitimą. Tai tuo pačiu yra ir įmonių vystymo procesas!  

Kodėl verta?

 1. Mes dirbame su kompetetingais lektoriais – konsultantais, kurie yra įvairių sričių verslo ekspertai, dirbantys pagal pažangiausius metodus ir ieškantys netradicinių sprendimo variantų.
 2. Taikome įvairiausias mokymosi metodikas: praktinės užduotys, mokomieji filmai, diskusijos, sutuacijos analizė, testai, žaidimai, grupiniai darbai ir pan.
 3. Pritaikome individualias mokymo programas atsižvelgdami į Jūsų įmonės poreikius bei problematiką. Mokymo programos gali būti tęstinės, siekiant užtikrinti nuoseklų įmonės vystymąsi.
 4. Siūlome konsultacinę profesionalų pagalbą norintiems pradėti verslą ir nežinantiems, kaip tai padaryti.
 5. Galime parinkti netradicinę mokymosi vietą, suorganizuoti motyvacinį renginį su efektinga vakaro pabaiga ar pan.  

Seminarų verslui tikslai ir nauda 

 1. Mokymų įmonėms metu lavinamos net tik atskirų darbuotojų žinios, įgūdžiai ir kompetencijos, bet ir visos organizacijos žmogiškųjų išteklių žinios bei kompetencijos.
 2. Mokymai verslui susideda iš 5 etapų, pradedant organizacijos poreikių nustatymu bei baigiant mokymų efektyvumo įvertinimu.
 3. Pagal atliktus tyrimus siūlome konkrečius sprendimus, atitinkančius tik Jūsų įmonės poreikius bei specifiką.  

Mokymosi etapai

 1. Pats svarbiausias etapas, kurio metu išsiaiškiname Jūsų įmonėje kylančias problemas ir poreikį atitinkamiems mokymams. Kalbame su vadovais, darbuotojais, atliekame įvairius testus, taikome įvairias metodikas problemoms išaiškinti ir remdamiesi jomis, suformuluojame mokymo tikslus.
 2. Parengiame atitinkamą mokymo programą atsižvelgiant į nustatytus mokymosi tikslus ir aptariame ją su įmonės atsakingais asmenimis.
 3. Organizuojame konkrečius mokymus. Taikome įvairiausias mokymosi metodikas: praktinės užduotys, mokomieji filmai, diskusijos, sutuacijos analizė, testai, žaidimai, komandiniai darbai ir pan. Mokymus galime organizuoti tiek Jūsų įmonės patalpose, tiek konferencijų centruose, viešbučiuose, kaimo turizmo sodybose, gamtoje...
 4. Padedame įmonės darbuotojams pritaikyti įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas praktikoje.
 5. Aptariame ir susisteminame mokymosi rezultatus ir naudą įmonei. Teikiame rekomendacijas vadovams.

 

Seminarai verslui